UTS Publisher

Isu-isu Pembangunan Komuniti Luar Bandar di Malaysia

RM50.00

Buku ini mengandungi sepuluh bab yang membincangkan pelbagai isu dalam pembangunan komuniti yang berkait dengan pengetahuan tempatan, pertanian, arkeologi, migrasi serta adat dan budaya di Malaysia. Penulis-penulis bab dalam buku ini adalah daripada pelbagai institusi pengajian tinggi di Malaysia seperti Universiti Teknologi Sarawak, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu, Universiti Malaysia Sarawak, Universiti Sains Malaysia serta pertubuhan bukan kerajaan (NGO) seperti Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia (PeSAWAH) dan badan Bertindak Selamatkan Industri Padi dan Beras (Padi Rescue)

Authors
Salfarina Abdul Gapor, Daniel Ugih Echoh, Novel Lyndon

KANDUNGAN

PRAKATA YANG BERHORMAT DATO SERI ALEXENDER NANTA LINGGI

PRAKATA NAIB CANSELOR UNIVERSITI TEKNOLOGI SARAWAK, PROFESOR DATUK DR. KHAIRUDDUN AB. HAMID

SENARAI JUDUL

SENARAI RAJAH

AKRONIM

 

BAB 1

PENGENALAN. DANIEL UGIH ECHOH & SALFARINA ABDUL GAPOR

 

BAB 2

PEMETAAN ISU DAN PERMASALAHAN DALAM INDUSTRI PADI DAN BERAS NEGARA. NURFITRI AMIR MUHAMMAD

 

BAB 3

ADAT, BUDAYA DAN AMALAN PESAWAH IBAN DALAM AKTIVITI PENANAMAN PADI DI KUALA TATAU, SARAWAK. DANIAL UGIH ECHOH & SALFARINA ABDUL GAPOR

 

BAB 4

ARKEOLOGI SUNGAI BATU DAN PEMBANGUNAN LESTARI KOMUNITI SETEMPAT. MOHD ZULHAFIZ SAID, MOKHTAR SAIDIN & IKLIL IZATI ZAKARIA

 

BAB 5

CABARAN MELESARIKAN PENGETAHUAN TEMPATAN DALAM AKTIVITI PENANAMAN PADI DALAM KALANGAN PESAWAH IBAN. DANIEL UGIH ECHOH

 

BAB 6

CABARAN PERTANIAN LADA DI SARAWAK. ANITA ROSLI, ADRIAN DAUD & SHAIRIL IZWAN TAASIM

 

BAB 7

KESAN MIGRASI KAUM LELAKI TERHADAP INSTITUSI KELUARGA DI LUAR BANDAR NEGERI SARAWAK. SALFARINA ABDUL GAPOR, DANIEL UGIH ECHOH &HARIZ FADZILAH ABDUL RAHMAN

 

BAB 8

PEMETAAN KEPERKASAAN PEKEBUN KECIL KELAPA SAWIT BIDAYUH. NOVEL LYNDON & KWOK CHIN HOE

 

BAB 9

PERANAN ADAT DAN PEGETAHUAN TEMPATAN UNTUK MELESTARIKAN AKTIVITI PENANAMAN RUMBIA DI SARAWAK. SALFARINA ABDUL GAPOR, DANIEL UGIH ECHOH & HARIS FADZILAH ABDUL RAHMAN

 

BAB 10

KESIMPULAN. NOVEL LYNDON & SALFARINA ABDUL GAPOR

 

PENYUMBANG

INDEKS

VI

VII

XI

XI

XII

 

1

 

 

4

 

 

27

 

 

 

42

 

 

 

55

 

 

 

61

 

 

77

 

 

 

89

 

 

102

 

 

 

118

 

 

121

125

Purchase Book

To purchase this book please contact click link .

© University of Technology Sarawak. All Right Reserved.