UTS Publisher

Masjid Al-Qadim Nadi Masyarakat Islam Sibu

To purchase, please email UTS Publisher

Buku ini mendokumentasikan sejarah pembinaan Masjid Al-Qadim, sebuah masjid tertua di Sibu, Sarawak. Masjid ini merupakan warisan khazanah yang masih mengekalkan struktur asal dan seni binanya yang sangat unik. Pemuliharaan , masjid telah dijalankan bagi memastikan bangunan warisan ini tetap dipelihara. Usaha ini amat penting untuk rujukan generasi akan datang bahawa wujudnya satu sejarah yang amat bernilai di Sibu.

Authors
Salfarina Abdul Gapor, Haris Fadzilah Abdul Rahman, Muhammad Oliver Ensor Silini, Rahmat Moriat

List Of Content

 • SENARAI FOTO
 • SENARAI RAJAH
 • SENARAI ILUSTRASI
 • SIDANG JAWATANKUASA
 • SEUNGKAP BICARA
 • SEINDAH MADAH
 • SEMANIS KATA
 • PRAKATA
 • PENDAHULUAN
 • PENGHARGAAN
 • PENGHARGAAN KHAS

BAB SATU

 • SEJARAH DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT ISLAM DI SIBU

BAB DUA

 • PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT ISLAM DI SIBU

BAB TIGA

 • SENI BINA WARISAN MASJID AL-QADIM

BAB KEEMPAT

 • REKA BENTUK MASJID AL-QADIM

BAB LIMA

 • MASJID AL-QADIM SEBELUM PEMULIHARAAN

BAB ENAM

 • PEMULIHARAAN MASJID AL-QADIM

BAB TUJUH

 • SEKILAS PANDANG MASJID AL-QADIM

BILIOGRAFI

VII

XI

XIII

XV

XVII

XIX

XXI

XXIII

XXV

XXIX

XXXI

 

 

1

 

 

11

 

 

23

 

 

33

 

 

41

 

 

48

 

 

66

 

 

73

Purchase Book

To purchase this book please contact click link .

Centre Of Publication

University of Technology Sarawak
No 1 Jalan Universiti
96000 Sibu Sarawak
T: (+6) 084 367300
F: (+6) 084 367301

Contact

email : utspublisher@uts.edu.my

T : (+6) 084-367382

Facebook : UTS Publisher

© University of Technology Sarawak. All Right Reserved.